Головний сайт освітнього омбудсмена

На цьому сайті розміщуються роз’яснення та відповіді на найпоширеніші запитання, які хвилюють учасників освітнього процесу
×
Освіта А-Я

Наразі залишається невирішеним питання щодо діяльності закладів освіти та їхніх працівників влітку, після завершення 24-денної відпустки, передбаченої статтею 12 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”. Частина працівників вже використали або ще в перший місяць літа використають цю відпустку.

Раніше ми звернулися з відповідним листом до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій щодо врегулювання питання роботи педагогічних працівників після відпустки.

Як повідомив міністр освіти і науки, у ВРУ вже є законопроєкт, яким передбачено повернення 56 днів відпустки педагогічним працівникам.

Наразі існує кілька можливих варіантів роботи педагогічного працівника після завершення відпустки.

Відповідно до частини 1 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, робочий час педагогічного працівника передбачає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та / або посадовою інструкцією. Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією, яка затверджується керівником закладу освіти відповідно до вимог законодавства.

Професійний стандарт професій "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти" передбачає, що педагогічна діяльність вчителя включає освітню (навчальну та виховну) діяльність, методичну, організаційну роботу та іншу педагогічну діяльність, передбачену трудовим договором та/або посадовою інструкцією.

Тобто крім навчальної та виховної роботи вчитель може виконувати, зокрема методичну, організаційну та іншу педагогічну діяльність.

Також, відповідно до статті 50 Закону України “Про освіту”, педагогічні працівників мають підвищувати кваліфікацію не менше, ніж один раз на 5 років. Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом неформальної освіти (тренінги, семінари, вебінари, майстер-класи тощо) та інформальної освіти. Тому цей час працівники можуть витратити для підвищення кваліфікації.

Частина учнів мають суттєві освітні втрати, тому заклад освіти може запровадити компенсацію цих знань влітку. Але для цього має бути внесено відповідні зміни у нормативні документи.

Роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що становлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою (стаття 3 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”).

Роботодавець може оголосити простій із відповідною оплатою не нижче ⅔ тарифної ставки.