На які видатки можна спрямовувати залишки освітньої субвенції

Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти, зазначених у цьому пункті. Залишки можуть спрямовуватися, насамперед, на такі видатки:

 • придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної середньої освіти, які будуть оптимізовані/об’єднані/реорганізовані;
 • оснащення закладів освіти персональними комп’ютерами та мультимедійним обладнанням, засобами навчання та обладнанням для навчальних кабінетів початкової школи, фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики;
 • придбання підручників і посібників (у тому числі електронних) для закладів освіти;
 • оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких будуть довозитися учні закладів загальної середньої освіти;
 • здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки;
 • ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти;
 • будівництво нових туалетних приміщень і реконструкцію, капітальний та поточний ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти, в яких початкову освіту здобувають не менше 20 осіб, їх облаштування санітарно-гігієнічним обладнанням та розроблення відповідної проєктної документації;
 • заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.

Особливості перерозподілу обсягу освітньої субвенції у 2023 році

У 2023 році уряд вніс суттєві зміни до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами (постанова Кабінету Міністрів України № 1472 від 30.12.2022):

 • запроваджено застосування коефіцієнта 0,9 до обсягів освітньої субвенції 2022 року;
 • запроваджено розмір освітньої субвенції для оплати простою педагогічним працівникам;
 • обсяг субвенції визначався без урахування додаткових годин навчального плану на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття;
 • проведено розрахунок освітньої субвенції від розрахункової наповнюваності класів (РНК), визначеної на 2022 бюджетний рік (фактично РНК за І семестр 2021 року).

За роз’ясненням Міністерства освіти і науки України (лист МОН від 10.01.2023 № 1/385-23 “Про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2023 рік”) (далі – лист МОН), перевищення фактичної кількості ставок над розрахунковою чи збільшення надбавки за престижність педагогічної праці не було підставою для здійснення перерозподілу освітньої субвенції.

Також Кабінет Міністрів України за потребою, виключно з об’єктивних причин, здійснює перерозподіл обсягу освітньої субвенції протягом бюджетного року. Це можуть бути помилки, які допустили заклади освіти чи органи управління освітою щодо контингенту учнів, які, відповідно, не були враховані у формулі розподілу освітньої субвенції. Причиною перерозподілу може бути значна внутрішня міграція учнів та інші причини.

Освітня субвенція у 2024 році

Станом на написання цього розділу (листопад 2023 року) у Держбюджеті на освіту у 2024 році закладено майже на 22% більше, ніж у 2023 році – 171,2 млрд гривень.

У 2024 році на освітню субвенцію виділено 103,2 млрд грн. У порівнянні з 2023 роком субвенцію збільшено, і це дає змогу підвищити зарплати педагогічним працівникам: на 10,4% з 1 січня і ще на 12,6% з 1 квітня (за тарифною сіткою). Також у неї закладено поділ класів на групи.

На облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти виділено 2,5 млрд грн, друк підручників – 1,5 млрд грн. Ще 1,5 млрд грн, спрямовано на субвенцію НУШ – придбання оснащення, навчальних матеріалів для 5-7 класів НУШ, а також для восьмого пілотного класу. Також виділення цієї субвенції надасть змогу підвищити кваліфікацію вчителів. Субвенція на шкільні автобуси складатиме 1 млрд грн, що дозволить разом зі співфінансуванням із місцевих бюджетів закупити орієнтовно 500 шкільних автобусів. Субвенцію у 1,5 млрд виділено на модернізацію харчоблоків у школах.

Міністерство освіти і науки України повідомило, що після початку повномасштабного вторгнення росії кошти виділено на:

 • субвенцію для підтримки дітей з особливими освітніми потребами – 304,5 млн грн;
 • навчання дітей у державних закладах загальної середньої освіти і «Школі супергероїв» – 434,51 млн грн;
 • створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти – 500 млн грн;
 • Фонд розвитку вищої та фахової передвищої освіти – 240 млн грн;
 • Національний фонд досліджень і грантову підтримку науковців – 610,4 млн грн.

Особливості перерозподілу обсягу освітньої субвенції в умовах воєнного стану

1. У разі зміни місцезнаходження приватного закладу загальної середньої освіти (за межами відповідної області або м. Києва)

Головний розпорядник субвенції ініціює здійснення перерозподілу обсягу субвенції між відповідними місцевими бюджетами, розрахованого для такого закладу згідно з формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами”. Для здійснення такого перерозподілу кількість учнів приватного закладу загальної середньої освіти визначається виходячи з меншого з таких значень, як фактична чисельність учнів на дату зміни місцезнаходження закладу або чисельність учнів, яка використовувалася для розрахунку обсягу субвенції на відповідний бюджетний період. Обсяг субвенції, що підлягає перерозподілу, визначається з урахуванням кількості повних календарних місяців, протягом яких приватний заклад загальної середньої освіти буде функціонувати за новим місцезнаходженням у поточному бюджетному періоді (пункт 3 Порядку).

2. Оплата праці педагогічним працівникам при оголошенні простою

Для отримання коштів освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти територіальної громади, яким (в яких) оголошено простій, розпорядники субвенції за бюджетами територіальних громад до 10 числа кожного місяця подають до відповідного розпорядника субвенції відомості про фактичну кількість таких педагогічних працівників.

На підставі даних про фактичну кількість таких педагогічних працівників розпорядник субвенції щомісяця розподіляє між місцевими бюджетами у встановленому порядку обсяги освітньої субвенції для фінансування простою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у відомостях про фактичну кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яким (в яких) оголошено простій, покладається на розпорядника субвенції за бюджетами територіальних громад (пункт 3-4 Порядку).

Облдержадміністрації здійснюють розподіл обсягу субвенції, що спрямовується на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти територіальної громади, яким (в яких) оголошено простій, між бюджетами територіальних громад на підставі даних про фактичну кількість таких педагогічних працівників (пункт 12 Порядку).

Для місцевих бюджетів, в яких закладам загальної середньої освіти оголошено простій у звʼязку із окупацією чи веденням активних бойових дій, кошти для оплати простою передбачені в обласному бюджеті (лист МОН).

Освітня субвенція в частині оплати простою, що передбачається в обласних бюджетах, дорівнює добутку 2/3 посадового окладу вчителя вищої категорії з підвищенням та кількості педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яким (в яких) оголошено простій в області. Цей добуток збільшується на 22 % з урахуванням єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати (пункт 6 Формули розподілу освітньої субвенції).

Але законодавство не забороняє керівнику закладу освіти виплачувати працівникові повну середню заробітну плату. Частиною першою статті 113 Кодексу законів про працю України встановлено, що час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Водночас встановлюється нижня границя оплати простою, але це не передбачає заборону здійснювати оплату простою вище, ніж 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Крім того, відповідно до пункту 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки, сторони рекомендують забезпечити оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних та тих, які працюють за сумісництвом, не з їх вини, зокрема на період оголошення карантину, в розмірі середньої заробітної плати.

Також Міністерство освіти і науки України зазначає, що, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 221 “Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану”, керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, надано право до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).

Освітня субвенція для оплати простою для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти не передбачена (лист МОН).

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей», який реалізує Центр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки ULEAD з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.